Ana Sayfa | English | Ege Üniversitesi | Posta Sunucusu
 
 
 
 
 
     
  Kullanıcı Adı
  Şifre
 

E. Ü. Eczacılık Fakültesi, yenilikçi bir yaklaşımla nitelikli eczacılık eğitimi veren, eczacılık alanında evrensel ölçütlerde araştırmaları gerçekleştirip teknolojileri üreten, dünya ile bütünleşen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü önder bir eğitim ve araştırma kurumudur. Çok sayıda uluslararası ve ulusal araştırma projelerini gerçekleştiren fakültemiz akademik kadrosu, aralarında TUBİTAK Bilim Ödüllü, patent sahibi öğretim üyelerinin de yer aldığı 29 profesör, 11 doçent, 24 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 1 uzman ve 47 araştırma görevlisinden oluşan güçlü bir kadrodan oluşmaktadır.

Anabilim dallarının laboratuvar alt yapılarının güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar ve yeni kurulan Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı (FABAL) nın sahip olduğu modern cihaz parkuru ile toplumun sağlık düzeninin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için gerekli nitelikli araştırmaların yapılmasına ve sürdürülmesine olanak sağlanmaktadır. Ayrıca ilaç üretiminden tüketimine, birey üzerindeki etkilerinin izlenmesine kadar, üst düzey bilgi ve becerileri sahip, gelişime ve öğrenmeye açık, mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan eczacılar yetiştirilmektedir.

 

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı  V. sınıflara Güz Yarıyılında okutulacak olan alan dersleri ile ilgili detaylı açıklamalar

http://www.pharm.ege.edu.tr/?p=alanders linkinde yayınlanmıştır.