• dddd

  • DSC_0181

  • DSC_0070

  • DSC_0223

  • DSC_0153

  • DSC_0218

  • 20140523-DSC_0112

  • 002

  • 004

  • 003

40. kuruluş yılını kutlayan, yurt içi ve yurt dışı bilimsel ilişkilerini sürekli geliştiren ve canlı tutan fakültemiz, uluslar arası bilimsel kimliği güçlü bir eğitim öğretim kadrosuna sahiptir. 34 profesör, 20 doçent, 20 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 2 uzman ve 42 araştırma görevlisinden oluşan güçlü kadrosu içerisinde TÜBİTAK, TÜBA-GEBİP, Novartis proje destek ve araştırma, L’oreal genç bilim kadınlarını destekleme ödüllerine sahip araştırmacılar yer almaktadır. Akademisyenlerimiz çok sayıda uluslararası bilimsel makale yayınlamış olup fakültemiz  Ege Üniversitesinde öğretim üyesi başına düşen yüksek yayın sayısına sahip fakülteler arasındadır. Anabilim dallarımızın araştırma laboratuvarlarına ek olarak, fakültemizde  yer alan  Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarında (FABAL) ilaç sanayiye yönelik çok sayıda araştırma projesi yürütülmektedir.

MİSYONUMUZ

Toplum sağlık düzeninin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için nitelikli araştırmalar yaparak ilaç üretiminden tüketimine, birey üzerindeki etkilerinin izlenmesine kadar , üst düzey bilgi ve becerilere sahip, gelişme ve öğrenmeye açık, mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan eczacılar yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Yenilikçi bir yaklaşımla nitelikli eczacılık eğitimi veren, eczacılık alanında evrensel ölçütlerde araştırmaları gerçekleştirip, teknolojileri üreten, dünya ile bütünleşen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Fakültemizde Verilen Eczacılık Eğitimi Akredite Edildi!

15 Ocak 2014 tarihinde Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu’na (ECZAK) yapmış olduğumuz lisans eğitimi akreditasyon başvurusunu takiben, bir yılı bulan süreçte ECZAK ve Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin 6 yıl süre ile ‘Tam Akreditasyon’ almaya hak kazandığı 08 Ocak 2015 tarihinde tarafımıza bildirilmiştir. Fakültemizde verilen lisans eğitiminin kalitesinin belgelenmiş olması bizlere büyük mutluluk vermiştir. Bu ivme ile birlikte, uyum içinde çalışarak gelecekte daha büyük hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz.

Akreditasyon_Po-up_01

Akreditasyon sürecinde emeği geçen akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize teşekkür ediyor, bu gururu onlarla birlikte paylaşıyoruz.

X